สื่อลุมพินี

ดาวน์โหลดสื่อต่างๆของลุมพินีทุกฉบับได้ที่นี่ โดยสามารถเลือกปีของสื่อที่คุณต้องการหรือค้นหาจากคำที่คุณสนใจ และดาวน์โหลดได้ทันที

6 GREEN LPN

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563

6 GREEN LPN


เพิ่มประสิทธิภาพของผลประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหารมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
YEAR OF EMPOWERMENT

รายงานประจำปี 2563

YEAR OF EMPOWERMENT


แบบ 56-1 One Report

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
Livable Community Guide (English)

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

Livable Community Guide (English)


คู่มือการพักอาศัยในชุมชนลุมพินี

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
Livable Community Guide

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

Livable Community Guide


คู่มือการพักอาศัยในชุมชนลุมพินี

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
6 GREEN LPN

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562

6 GREEN LPN


ความพอดี ที่ดีกว่า

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์
6 GREEN LPN (English)

Sustainability Report 2019

6 GREEN LPN (English)


THE BETTER BALANCE

ดาวน์โหลด ดูผ่านเว็บไซต์