สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 387
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 387
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 19 ตำแหน่ง
1. ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
2. หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำโครงการ สุขุมวิท 42)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
3. หัวหน้าช่างอาคาร (พัทยา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
4. ผู้จัดการอาคาร ( ประจำโครงการ กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
5. ผู้จัดการอาคาร (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าว-สื่อสารมวลชน
จำนวน 1 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
7. เจ้าหน้าที่ขาย - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการใน กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
8. SALE ENGINEER
จำนวน 5 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
9. Senior Programmer
จำนวน 1 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
10. PROGRAMMER
จำนวน 2 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
11. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (จบใหม่)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
12. Guard Service
จำนวน 10 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
13. Sales Agent / นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
จำนวน 2 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
14. เจ้าหน้าที่บริหาร SHOP/MALL (บางแค/รังสิต)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
15. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
16. เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
จำนวน 5 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
17. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
18. นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 10 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
19. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
07 เม.ย. 2564
รายละเอียดงาน
กลับ
07 เม.ย. 2564
ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, 
  ครุศาสตร์- อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบอาคารสูง 1  ปีขึ้นไป
- สามารถนอนเวรได้ 
- ประจำโครงการต่างๆ ในกรุงเทพ


ลักษณะงาน

- ดูแลระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล ภายในโครงการ
- ซ่อมห้องลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้ง
- ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ
- ติดต่อประสานงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย