Sport lover
คอนโดผ่อนสบาย

แจ้งวัฒนะ 10

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

“สปอร์ต คอมมูนิตี้”
แนวคิดการออกแบบที่สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างลงตัว
ความร่มรื่นที่คุณสัมผัสได้ เปลี่ยนความเร่งรีบของวัน ให้เป็นความสงบผ่อนคลายให้กับชีวิต